Farm. Iustina Vas

“Norme de aplicare la Legea 266/2008 a Farmaciei-OMS 444/2019”

Noutățile privind aplicarea corecta a prevederilor legale in ce privește:
-transferurile de marfa între punctele de lucru ale aceleași societăți considerat a fi o redistribuire de stoc:modalități, măsuri,responsabilități.
-înființare,organizare,control a farmaciei si/drogherie online.
-autorități implicate in autorizare,supravegherea si controlul a unităților farmaceutice