Farm. Nicoleta Logigan & Farm. Rodica Aluaș

Farm. Nicoleta Logigan & Farm. Rodica Aluaș

RBPF –  control/audit/vizite de evaluare?
Cum vă simțiți și ce vă doriți?

   

        În toată activitatea desfaşurată în farmacia comunitară şi de spital ,farmaciştii îşi desfăsoară profesia în conformitate cu Regulile de Bună Practică Farmaceutică pe baza unor proceduri scrise având ca şi obiectiv asigurarea de servicii  de calitate adecvată pacienţilor .

           Medicamentul pe parcursul său de la producător la pacient este supus unor standarde de calitate fiind aplicate sisteme de management al calităţii  de tip GMP,ISO ,TUV  iar la nivelul farmaciei sistemul   RBPF ce are la baza Ord 75/2010, reprezintă standardul de calitate al serviciilor furnizate de personalul farmaceutic. La fel ca în cazul oricărui standard de calitate aplicabil, implementarea, mentinerea și îmbunătățirea continuă a  condițiilor calității sunt condiții obligatorii pentru menținerea certificării unui  sistem de management al   calității.

          În 2011 am început cu implementarea celor 13 proceduri de lucru RBPF iniţiale ,urmând ca în 2019 odată cu modificarea grilei RBPF şi introducerea punctului 8 al grilei: Acordarea de ”servicii farmaceutice” la eliberarea medicamentelor și a altor produse de sănătate să fie introduse noile proceduri RBPF dintre care o importanta deosebita o are autoinspecţia .

X