Managementul simptomelor in patologia acuta a cailor respiratorii

Farm. Rodica Aluas

Specializare în management european de sănătate publică,
control intern managerial în entități publice, managementul riscului;
Auditor în domeniul calității; Formator